G.E.O Grupp OÜ pakub topo- ja ehitusgeodeetilisi töid kõikjal üle Eesti ja ka väljaspool Eestit. Oleme paindlikud ja kliendikesksed. Töötajad on pikaajalise kogemusega oma eriala spetsialistid.

Pideva investeerimise tulemusena omame kaasaegset tehnikaparki, mille tulemusena suudame pakkuda ka keerulisemate objektide täpset ja kvaliteetset ehitusaegset väljamärkimist ning mõõdistamist.

Suudame vajadusel tagada töömaale mitu välitöö rühma.

Pakume järgmisi teenuseid

+ Topo-geodeetilised mõõdistustööd

   (geodeetiliste alusplaanide koostamine, tehnovõrkude uurimine, tehnovõrkude valdajatega kooskõlastamine)

+ Hoonete ehitisregistrisse kandmiseks ehitusjärgsed teostusmõõdistused

+ Ehitusaegsed märkimis- ja teostusmõõdistustööd

   (hooned, maanteed, sõiduteed, kergliiklusteed, kommunikatsioonid)

+ Ehitusaegsed pinnase töödega seotud mõõtmised ja mahtude arvutused

   (kaeve ja täite tööd, pinnase mudelid, lõiked ja sektsioonid)

+ Markšeideritööd

   (karjääride mõõdistused, allmaa kaeveõõnte mõõdistused ja suunamised, allmaa rajatiste väljamärkimised)

+ Geodeetiline järelvalve

   (ehitusaegne geodeetiline järelvalve, projektvõrdlused)

+ Vajumisvaatlused

   (Liikumiste andmed, protsessi raportid, analüüsid)

+ Ehitiste sise ja välismõõdistamine

   (inventariseerimise joonised, mõõdistuprojektid, fassaadi joonised, lõiked, korruste plaanid)

+ Maaparandusmõõdistused

+ Katastritööd

+ Pinnamudelite koostamine ehitustehnikale

+ Konsultatsioonid

KONTAKT

Tel: +372 6115701 GSM: +372 5115468

email: geogrupp [ät] geogrupp.ee

Kontor: Betooni 28C, 11415, Tallinn

 


G.E.O Grupp OÜ, reg kood: 10864463, email: geogrupp[ät]geogrupp.ee, Projektosakond +372 6081114, Geodeesia ja laserskaneerimine +372 6115701

Free business joomla templates