GEODEETILISED TÖÖD

G.E.O Grupp OÜ pakub topo- ja ehitusgeodeetilisi töid kõikjal üle Eesti ja ka väljaspool Eestit. Oleme paindlikud ja kliendikesksed. Pamised piirkonnad on Pärnu, Tartu, Narva, Tallinn. Töötajad on pikaajalise kogemusega oma eriala spetsialistid.

Pideva investeerimise tulemusena omame kaasaegset tehnikaparki, mille tulemusena suudame pakkuda ka keerulisemate objektide täpset ja kvaliteetset ehitusaegset väljamärkimist ning mõõdistamist.

Suudame vajadusel tagada töömaale mitu välitöö rühma.

Pakume järgmisi teenuseid:

+ Topo-geodeetilised mõõdistustööd

   (geodeetiliste alusplaanide koostamine, tehnovõrkude uurimine, tehnovõrkude valdajatega kooskõlastamine)

+ Ehitusgeodeesia

+ Hoonete ehitisregistrisse kandmiseks ehitusjärgsed teostusmõõdistused

+ Ehitusaegsed märkimis- ja teostusmõõdistustööd

   (hooned, maanteed, sõiduteed, kergliiklusteed, kommunikatsioonid)

+ Ehitusaegsed pinnase töödega seotud mõõtmised ja mahtude arvutused

   (kaeve ja täite tööd, pinnase mudelid, lõiked ja sektsioonid,)

+ Geodeetiline järelvalve

   (ehitusaegne geodeetiline järelvalve, projektvõrdlused)

+ Vajumisvaatlused

   (Liikumiste andmed, protsessi raportid, analüüsid)

+ Ehitiste sise ja välismõõdistamine

   (inventariseerimise joonised, mõõdistuprojektid, fassaadi joonised, lõiked, korruste plaanid)

+ Laserskaneerimine

+ 3D mudelite koostamine ehitustehnikale

+ BIM teostusmudelid

(Teed, sillad ja trassid)

+ Konsultatsioonid

G.E.O Grupp OÜ on teostanud geodeetilisi töid  enam kui 1000 objektil.

Igapäevaselt teostatakse töid hoonete, teede ja trasside ehitusvaldkonnas, kuid tuleb ette ka väljakutsuvamaid objekte, milleks on lennujaamad, kõrged korstnad, trammiteed, karjäärid.

Seeläbi on meie töötajad pikaajalise ja laialdase kogemusega oma eriala spetsialistid.

2019 aastal teostati töid kokku 60 objektil

Suuremad objektid:  

+ T-11 Tallinna ringtee Luige-Saku

( Märkimis-, Mõõdistustööd, BIM teostusmudelid )

+ EV100 park, Narva

( Märkimis-, Mõõdistustööd ja 3D mudelite koostamine )

+ Kohtla-Järve jalgpalliväljak

( Märkimis-, Mõõdistustööd ja 3D mudelite koostamine )


2018 aastal teostati töid kokku 43 objektil

Suuremad objektid:  

+ Sillamäe sadama 3D mudelite koostamine

( Asfalt, killustik, liiv, kraavid, nõlvad ja haljasala)

+ Pargi tänav, Jõhvi

( Märkimis-, Mõõdistustööd ja 3D mudelite koostamine )

+ Türi-Juurdeveo, Tallinn


2017 aastal teostati töid kokku 55 objektil

Suuremad objektid:  

+ Tartu mnt Kose-Ardu

+ Tallinna Vanasadam

+ Jõhvi Puru tee

+ Tallinn-Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandiline ristmik


2016 aastal teostati töid kokku 72 objektil

Suuremad objektid:  

+ Tallinna Lennujaam

+ Tallinna Asula tn 


2015 aastal teostati töid kokku 81 objektil

Suuremad objektid:  

+ Tallinn Õismäe tee (Paldiski mnt-Õismäe tee 1a)

+ Tallinna Trammitee ehit. Peterburi tee

+ Põhimaantee nr9 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla


2013 aastal teostati töid kokku 77 objektil

Suuremad objektid:  

+ Narva Puskini park

+ Tallinna Lennujaama rada

+ Peterburi tee ja Majaka tn trammitee

+ Tallinna ringtee lõik 16,2-18,0km


2012 aastal teostati töid kokku 82 objektil

Suuremad objektid:  

+ Narva elektritehas

+ Haljala ringtee

+ Järvevana tee-Tehnika tn ühendustee

+ Tapa sõjaväebaasi logistikark

Huvitavamad objektid:

+ Narva elektritehase korsten kõrgusega 200m

+ Tallinna lennuvälja juurdeehitis


2011 aastal teostati töid kokku  78 objektil

Suuremad objektid:

+ Eesti Energia õlitehas ENEFIT280

+ Viitna möödasõit

+ Ämari lennuväli

Assaku ühisveevärk ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine

+ Randvere tee rekonstrueerimine


2010 aastal teostati töid kokku  69 objektil

Suuremad objektid:

+ Muuga sadama ühendustee viadukt

+ Kose aleviku trasside ja teede rekonstrueerimine


2009 aastal teostati töid kokku  104 objektil

Suuremad objektid:

+ Kuressaare lennujaam

+ Rohuküla sadam

T20 Põdruse-Kunda-Pada (lõigu pikkus 6km)

Räpina geodeetiline alusplaan

Huvitavamad objektid: 

+ Vetla paisjärve mõõdistamine

Paldiski lõunasadam


2008 aastal teostati töid kokku  160 objektil

Suuremad objektid:

+ Paldiski tehnopark

+ Tänassilma tehnpark logistikakeskus

+ Haapsalu maantee

+ Hiiumaa, Käina trasside rekonstrueerimine

Huvitavamad objektid: 

+ A.Weizenbergi, Poska trammitee

+ Tallinna loomaed

+ Tallinna lennujaam


2007 aastal teostati töid kokku  157 objektil


2006-2002 aastal teostati töid kokku  ca 360 objektil

© Copyright - G.E.O Grupp OÜ .